Geodeta Bartosz Kosaty

Oferta - Biuro Geodezji Kętrzyn

Klientom oferujemy następującą gamę usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • pomiary realizacyjne − tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
  • elektroenergetycznych
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
  • gazowych
  • telekomunikacyjnych i TV kablowych
  • ciepłowniczych
  • technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
 • sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno − wysokościowych w postaci numerycznej oraz analogowej

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

509 735 075