Geodeta Bartosz Kosaty

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Oferujemy inwentaryzację obiektów budowlanych na cele komercyjne oraz dla klientów indywidualnych. Tanio i rzetelnie przeprowadzamy pomiary budynków po zakończonej budowie. Efektem dokonanej inwentaryzacji jest naniesienie przez geodetę zmian na mapie zasadniczej, która od momentu inwentaryzacji powinna obejmować także nowo powstały obiekt budowlany. Stosowane przez nas narzędzia geodezyjne zapewniają rzetelność pomiarów zarówno przed, jak i po budowie.

Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych są prawnie wymaganą procedurą, mającą na celu zbadanie, czy zrealizowana budowa odpowiada zakładanym planom. W wyniku inwentaryzacji przygotowywane są dwa dokumenty: operat geodezyjny – szczegółowa dokumentacja przebiegu budowy, a także dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, która stanowi podstawę do naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

509 735 075