Geodeta Bartosz Kosaty

Wznowienie granic

Świadczymy usługę wznowienia granic terenu na zlecenie właściciela działki. Do ponownego ustalenia granic uprawniony jest geodeta, który działa na podstawie istniejących dokumentów i wcześniej przeprowadzonego tyczenia. Usługa może być również zrealizowana na bazie widocznych elementów po ostatnim tyczeniu granic. Ze względu na charakter działań, nie jest wymagane zatwierdzenie granic przed władze administracyjne.

Ponowne ustalanie granic zwykle ma miejsce w wyniku roszczeń właścicieli sąsiadujących ze sobą działek. W razie sporów lub braku akceptacji na dokonane wznowienie granic, sprawa może trafić do sądu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

509 735 075