Geodeta Bartosz Kosaty

Zakładanie reperów roboczych

W ramach kompleksowych usług geodezyjnych wykonujemy zakładanie reperów roboczych. Po dokonaniu dokładnych pomiarów, z zastosowaniem najlepszych narzędzi geodezyjnych na działce budowlanej wyznaczane są punkty, które pozwolą ostatecznie przeprowadzić niwelację terenu.

Założone repery odzwierciedlają wysokości oznaczone na mapie zasadniczej. Usługa jest niezbędna przed rozpoczęciem prac budowlanych, jak również w trakcie budowy, do dokonywania dodatkowych pomiarów wysokościowych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!

509 735 075